Senioruniversitetet i Haugesund

MENY:           Startside
 

Program for Høstsemesteret 2016
Dersom ikke annet er annonsert finner foredragene sted i Vår Frelsers menighetshus kl 12.00 de oppsatte datoene. Normalt er disse siste mandag i måneden. 
I forbindelse med foredragene blir det servert kaffe, og det blir anledning til spørsmål og diskusjon:


29. aug     Forsker Brita Rojahn:
"Fredrikke Nilsen fra Tysvær: Henrik Ibsens ukjente muse"
 


26. sep     Professor em. Ole K. Moen, Uio:
"Presidentvalg i USA"
  


31. okt     Professor Gunstein Akselberg, UiB:
«Dialekter og sosiolekter»


28. nov     Arkeolog og historiker Arnvid Lillehammer:
"Det reisande folket; Kven var dei, og kordan kan me vita noko om deira eldre historie?"


30. jan     Tora Aasland:
«Fra Løvebakken til Stavanger, og til Kongens bord og retur Stavanger»            ANDRE TILBUD FRA SENIORUNIVERSITETET:

Studiesirkler:

  • Litteraturhistorie
  • Kunsthistorie
  • Sardinia - historie, geografi og kultur

Mer informasjon om studiesirklene: Klikk her

Kontaktperson:  Inger Birkeland   
 Senioruniversitetet i Haugesund  2013-2014-2015 - 2016          Mail til Webmaster