Senioruniversitetet Haugalandet

MENY:           Startside
 


Program for Vårsemesteret 2014

Dersom ikke annet er annonsert finner foredragene sted i Vår Frelsers menighetshus kl 12.00 de oppsatte datoene. Normalt er disse siste mandag i måneden. I forbindelse med foredragene blir det servert kaffe, og det blir anledning til spørsmål og diskusjon:


27. jan 2014    
Førsteamanuensis Rasmus Sunde:  
«UTVANDRERE TIL AMERIKA»


24. feb 2014
Historiker Øystein Nilsen:  

"GRUNNLOVSJUBILEET: HVA SKJEDDE PÅ HAUGALANDET I 1814"


31. mar 2014 Museumsdirektør Mads Ramstad:  
«HARALDSTØTTA: NASJONSBYGGING, OG NASJONALROMANTIKK?»

Dette møtet inkluderer Årsmøte for 2014: Klikk her for innkalling m årsmelding (PDF) 


28. apr 2014
Historiker og bybokforfatter Morten Hammersborg:  
«BYEN SOM FEIRET SEG SELV OG PEKTE UT SIN FREMTID: Byjubileet i 1954»


26. mai 2014     
Anne Bang:  
«ISLAM OG DAGLIGLIVET I ARABERLAND»   


03. jun 2014 (tirsdag) 
inviterer Senioruniversitetet til SOMMERTUR til Espevær.
Klikk her for info (PDF)


25. aug 2014
Museumsdirektør Mads Ramstad:  

«SLEKTSFORSKNING - DEN NYE FARSOTTEN»


Klikk for
Printbart informasjons- og programhefte for Vårsemester 2014 (PDF)

 


            ANDRE TILBUD FRA SENIORUNIVERSITETET:

Studiesirkler:

·        - Litteratur
·        - Kunsthistorie
·        - Historie, geografi og kultur 

Kontaktperson:  Inger Birkeland    
Senioruniversitetet Haugalandet  2013-2014          Mail til Webmaster