Senioruniversitetet Haugalandet

MENY:           Startside
 


Program for Høstsemesteret 2014

Dersom ikke annet er annonsert finner foredragene sted i Vår Frelsers menighetshus kl 12.00 de oppsatte datoene. Normalt er disse siste mandag i måneden. I forbindelse med foredragene blir det servert kaffe, og det blir anledning til spørsmål og diskusjon:


29. sep 2014    Professor Frank Aarebrot:  
«GRUNNLOVEN SETT UTENFRA OG I ETTERTID»


27. okt 2014    Styreleder i Haugaland Kunstverk, Simon Nesse:  
"KREATIVITET OG GALSKAP I HAUGESUND"


24. nov 2014    Professor Dagfinn Skre:  
«SJØKONGER OG LANDKONGER PÅ AVALDSNES ÅR 200-1200»


26. jan 2014    Sykehusdirektør Olav Klausen:  
«UTVIKLINGEN I HELSE FONNA. HVORDAN VIL FREMTIDENS HELSEVESEN SE UT?»


 


            ANDRE TILBUD FRA SENIORUNIVERSITETET 2014:

Studiesirkler:

·        - Litteraturhistorie - Oppstart 2. sep, deretter hver 14. dag.
·        -
Kunsthistorie -       Oppstart 5. sep, deretter hver 14. dag

Kontaktperson:  Inger Birkeland    
Senioruniversitetet Haugalandet  2013-2014          Mail til Webmaster