Senioruniversitetet Haugalandet

MENY:

Informasjon

 Program

Styret

Kontakt

Arkiv

Startside
 
Om studiesirklene På forespørsel fra interesserte har Inger Birkeland  høsten 2014 skrevet følgende informasjon om studiesirklene. :


Jeg er blitt bedt om å orientere om Kulturforums studiesirkler i samarbeid med Senioruniversitetet. Vi har en gruppe for litteratur, en for kunsthistorie og en vi nå kaller
reisegruppe
.

Møtested:
Alle gruppene møtes på Haugesund Folkebibliotek mellom kl 11 og 13.

Litteraturgruppen har eksistert like lenge som Senioruniversitetet, med liten utskifting av deltakere. Det er muligens plass til et par nye deltakere. Har noen av dere lyst til å begynne der, er det best at dere tar kontakt med kurslederen som er Liv Tvedt. Alle deltakerne leser en bok (Biblioteket sørger for bøker til alle), og så blir den diskutert på neste møte. Liv Tvedts adresse er Ulvøygt. 10b, 5537 Haugesund og telefon nr er 52 72 84 89. Dere kan og ringe Inger Birkeland på  901 53 138. Litteraturgruppen har møter annenhver onsdag, og semesteravgiften er kr 150 til dekning av kaffe, boller, pappkrus og servietter.

Kunsthistoriegruppen har møter annenhver fredag. Der har vi for tiden (H2014) ikke plass til flere deltakere, men det er mulig å skrive seg på venteliste. Vi tar for oss epoker i kunsthistorien, velger malere og malerier - og hver deltaker for i oppdrag å lage og holde et innlegg på 1/2 time om en maler og dennes malerier. Semesteravgiften er på kr 500 pr halvår, og dekker kaffe, kaker - og kopiering av bilder av maleriene etc.

Reisegruppen arbeidet fra starten av med gamle religioner og historie. Men fordi vi nå studerer historien og geografien til et land eller en by en høst eller en vår og man flere ganger avslutter med å reise sammen til landet eller byen, kaller vi det nå en reisegruppe. Man kan imidlertid godt være med i gruppen uten å reise. For tiden ( H2014) studerer vi Portugals historie og geografi, og det er plass til fire nye deltakere. For å dekke utgifter til kopiering av kart, artikler og manuskripter og til kaffe og kaker er semesteravgiften satt til kr 300. Gruppen har møter annenhver fredag.


Kontaktperson:  Inger Birkeland, Mobil: 901 53 138  Jobb: 52 74 43 88  Privat: 52 71 35 82 inger.birkeland@haugesund.kommune.no    Senioruniversitetet Haugalandet  2013-2014  
         (ajourført 3. nov  2014)                                                                       Mail til Webmaster